top of page

Millaisessa roolissa arvot ovat sinun elämässäsi?

Jokaisella meistä on tiettyjä toimintaperiaatteita elämässä. Se, että onko niitä varsinaisesti nimetty arvoiksi, ei välttämättä ole kovin merkityksellistä.


Kysyn kuitenkin, että mitkä ovat sinun arvosi elämässä?

Jos tärkeimpänä arvonasi on perhe, miten se näkyy päivittäisessä toiminnassasi? Elätkö arvojesi mukaisesti?


Minulle tärkeitä arvoja henkilökohtaisessa elämässä ovat terveys, perhe ja innostava työ. Terveys on minulle laaja käsite ja se sisältää asioita, jotka tuovat minulle kokonaisvaltaista hyvinvointia. Harrastukset, aika perheen kanssa ja mielekäs työ täyttävät arkeni aika tasapainoisesti. Näiden arvojen selkeyttäminen elämääni on vaatinut oman työnsä ja aikansa. Välillä työ ottaa suuremman roolin, jolloin on tehtävä suunnitelmia palatakseen tasapainoon.


Miksi arvot ovat tärkeitä työelämässä?

Arvot yhdessä vision ja mission kanssa luovat yrityksen toiminnalle perustan ja tarkoituksen.

Missio on yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Mitä halutaan pysyvästi tehdä ja mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä. Visio on yrityksen peruskivi, sen avulla pyritään luomaan jokaiselle kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun, että tunteisiin.

Arvot antavat toiminnalle päämääriä ja ohjaavat ihmisiä toivottuun käyttäytymiseen.

Arvot tulevat käytäntöön, kun ne jalkautetaan toimimaan yrityksen sisällä niin, että niiden merkitys näkyy konkreettisesti työntekijöille ja asiakkaille.

Parhaimmillaan arvot tuottavat, koska ne ovat juurrutettu käytäntöön ja tuotu kaikille koettaviksi.

Huonona esimerkkinä arvojen toteutumattomuudesta; yrityksen arvoihin kuuluu tasa-arvo, mutta silti työntekijöitä arvotetaan työpanoksen ja tehtävien perusteella. Tässä kohtaa arvoja ei ole jalkautettu käytäntöön.


Arvojen toteutuminen työelämässä tuo työhön mielekkyyttä, selkeyttä miksi teen tätä työtä ja tahtoa kehittyä siinä paremmaksi.


Minulle tärkeitä arvoja työelämässä ovat ammattitaito, intohimo ja tavoitteet. Ammattitaito tarkoittaa asioiden osaamista, palvelun laatua ja luotettavaa toimintaa. Intohimo tarkoittaa merkityksellistä, intohimolla tehtyä työtä, johon on luotu tavoitteet menestyksen saavuttamiseksi.

Mitkä ovat sinun yrityksesi/työpaikkasi arvot?


Arvot yleensä muuttuvat elämän aikana elämän kokemuksen myötä. Omien arvojen kirkastaminen lisää itsetuntemusta ja auttaa tekemään itselle sopivia ratkaisuja. Toiminta omien arvojen mukaisesti tuo elämään merkityksellisyyttä, hyvinvointia ja innostusta.


Vaalitaan siis meidän arvoja ja toteutetaan toimintaamme niiden mukaisesti sekä nautitaan mielekkäästä arjesta.


Mikäli et ole pohtinut arvoja aikaisemmin, nyt voisi olla hyvä hetki. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Mitkä asiat tuovat tyytyväisyyttä ja merkityksellisyyttä elämääsi?


45 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page